Program Kerja Jurusan

judul: Program Kerja Jurusan

NO

URAIAN

RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

1

PelaksanaanUjiantengah semester ganjil 2016-2017

17 - 22 Oktober 2016

2

PelaksaanUjiankomprehensiftahap IV tahunangkatan 2012

13 Oktober 2016

3

PelaksaanUjiankomprehensiftahap V tahunangkatan 2012

1 Desember 2016

4

PelaksaanUjiankomprehensiftahap VI tahunangkatan 2012

5 Januari 2017

5

PelaksaanUjianakhir  semester ganjil TA 2016-2017

5 - 10 Desember 2016

6

PelatihanRencanaPembelajaran Semester(RPS) Prodi TeknikInformatika

16 - 17 Desember 2016

7

Pelatihan Skill

19 Desember - 8 Januari 2016

Ditulis oleh Admin on Thursday November 24, 2016